Motivačný list

    Spolu so žiadosťou a životopisom je dobré poslať vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi aj motivačný list. Žiadosť ako úradný dokument má byť stručná a vecná. Taktiež štruktúrovaný životopis slúži na to, aby zamestnávateľ mal k dispozícii priehľadné a systematické informácie, ktoré potrebuje o vás vedieť. A práve motivačný list slúži na to, aby sme sa obšírnejšie prezentovali. Dáva vám priestor, aby ste písomne predstavili seba a vaše schopnosti. Práve motivačným listom musíme daného zamestnávateľa presvedčiť, že sme na danú pracovnú pozíciu vhodný a má vás pozvať na pracovný pohovor.    V motivačnom liste sa zmienite o vzdelaní, nie je nutné rozpisovať všetky školy a kurzy, to si môže nájsť v životopise. Skôr je dôležité pripomenúť, že váš vyštudovaný odbor je vhodný na danú pozíciu (ak je to pravda). Ak ste na škole vykonávali nejakú činnosť, či robili ste prácu s témou, ktorá súvisí s pracovnou pozíciou, určite sa s tým môžete pochváliť. Hlavne ak ste absolvent a nemáte ešte pracovné skúsenosti, tak práve týmto sa môžete vyzdvihnúť.

    Nasledujú pracovné skúsenosti. V prípade, že ste už danú pozíciu niekedy vykonávali, zdôraznite to a podrobne opíšte náplň svojej práce, aby mal zamestnávateľ dôkaz, že viete v čom daná práca spočíva. V tom prípade máte pred ostatnými veľký náskok.
 
    Jasné, že nie je nutné, aby ste podrobne opisovali každú svoju pracovnú činnosť, sústreďte sa len na práce, ktoré súvisia s danou pracovnou pozíciou.

    Ďalej, čo je dobré v motivačnom liste spomenúť, sú vaše schopnosti. Viete, čo daná pracovná pozícia vyžaduje a či vaše schopnosti s tým sú v súlade. Ak áno, nebojte sa to zdôrazniť. Danú schopnosť sa snažte aj nejako argumentovať. Napríklad znalosť jazyka potvrdíte absolvovaným kurzom, pobytom v zahraničí alebo jeho používaním v predchádzajúcom zamestnaní.

    Môžete spomenúť vaše pozitívne povahové vlastnosti. Ale s citom, aby to nepôsobilo príliš umelo. Len napíšte, ako ste presvedčený, že danú prácu budete schopný vykonávať, pretože ste pracovitý, spoľahlivý, spoločenský atď.

    Nakoniec nezabudnite spomenúť, že podrobnejšie informácie ste ochotný poskytnúť na osobnom pohovore.

  Motivačný list tvorte vždy jeden pre danú pracovnú ponuku, len vtedy to bude adekvátne, len vtedy to môže zamestnávateľa alebo personalistu zaujať. Jednou z hlavných zásad je stručnosť a presnosť, rozsahovo tak na necelú A4, písmo 12, nikto nebude ochotný čítať rozsiahle listy. Vety nie príliš dlhé, zrozumiteľné, snažte sa o štylistickú správnosť a samozrejme pravopisnú bezchybnosť. Motivačný list je vašou vizitkou.